De Primal Theorie

De basis van Primal Therapie

 

De meeste mensen lijden tegenwoordig in meerdere of mindere mate aan psychische pijn,
die emotioneel en fysiek een verlammende uitwerking kan hebben.
Deze pijn kan al heel vroeg in een mensenleven beginnen, tijdens de zwangerschap, de geboorte
en daarna, nl. als er niet aan de behoeften van het kind voldaan wordt.  

Dat kan te maken hebben met duidelijke vormen van mishandeling, seksueel misbruik, of
een gebrek aan liefde, troost, aanraking, te weinig  echte communicatie, verwaarlozing.

Maar helaas komt het ook “in de beste families” voor dat je als kind niet op de juiste wijze wordt gevoed of gekoesterd, dat er niet echt naar je wordt geluisterd, of dat je niet de kans krijgt om je in je eigen tempo te ontwikkelen, doordat je steeds maar het gevoel hebt dat je aan de wensen en verwachtingen van de volwassenen moet voldoen, kortom, dat je niet jezelf mag zijn.    

Het wordt nog moeilijker wanneer je als kind belemmerd wordt in het uitdrukken van je gevoelens.
Hoe vaak komt het niet voor dat ouders tegen hun kind zeggen: “niet huilen!”, “niet boos worden!”  waardoor het kind zijn gevoelens moet onderdrukken en niet voldoende kan aangeven wat het nodig heeft.

Dat alles maakt dat je als kind het gevoel kunt krijgen dat niemand van je houdt. 

Natuurlijk wil geen kind dat voelen, en meestal zul je jezelf daarvoor afsluiten
omdat je zoveel pijn niet aankunt.

Maar als je je gevoelens van pijn onderdrukt, onderdruk je daarmee ook je oorspronkelijke  behoeften, en zo ontken je een belangrijk deel van jezelf en splijt je van je gevoel af.

Dit soort dingen gebeuren steeds weer, en de gevolgen hiervan werken door als je volwassen bent.
Zo kan depressie ontstaan.

Onderdrukte vroege gevoelens verdwijnen niet.
Ze blijven (zonder dat je je daarvan bewust bent) van binnen voortleven en ze veroorzaken blijvende spanning in het hele lichaam.
Deze spanning zorgt ervoor dat je als volwassene steeds maar weer probeert om (op een symbolische manier) alsnog te krijgen waaraan je als kind zo’n behoefte had. 

Dat betekent dat je lijdt, in je werk, in je relaties, en in het algemeen.
Want wat je ook probeert, als volwassene zul je nooit de ontkende en onderdrukte behoeften van je kindertijd meer kunnen vervullen.

De enige manier waarop de je deze strijd en dit lijden in jezelf kunt stoppen, is door de oorspronkelijke pijn en de oorspronkelijke behoefte waar niet aan is voldaan opnieuw te beleven.

Aangezien psychische pijn in grote lijnen een  ontkenning is van de ontbering van de echte niet vervulde behoeften, is het voelen van die behoeften de sleutel om ervan te genezen. 
Met andere woorden de oplossing ligt in het probleem zelf.

 

Primaltherapie moedigt je daarom aan om je diep weggestopte onderdrukte behoeften naar boven te laten komen, zodat je ze eindelijk onder ogen kunt zien, herbeleven, lees doorvoelen, begrijpen, en ervan leren.

Het voelen van je pijn in plaats van die  te  onderdrukken heeft opmerkelijke gevolgen.

Spanningen in je lichaam en psychosomatische klachten worden minder. 

Doordat je je verdrongen traumatische ervaringen oplost,  ga je jezelf veel beter voelen, 
je komt meer tot leven, en je krijgt zeggenschap over je eigen leven.

Bevrijd van de voortdurende en uitputtende eisen van je oude behoeften
kun je je eindelijk gaan bezighouden met je werkelijke behoeften in het hier en nu!